Rođen 28. jula 1922. godine u Orenburgu, u službeničkoj porodici. Srednju školu završio u Taškentu, gde je 1939. godine stupio u vojnu školu „Vladimir Iljič Lenjin“.
Pred diplomiranje (4. februara 1941. godine) uhapšen i pred Vojnim sudom osuđen po članu 58. stav 10. Krivičnog zakonika za antisovjetsku agitaciju. Do oktobra 1942. godine izdržavao kaznu u logoru Tavdinlag. Rehabilitovan 1956. godine.
Stekao je zvanje doktora književnosti na Univerzitetu Stratklajd u Glazgovu, u Velikoj Britaniji, bio je član Međunarodne akademije za informatiku pri OUN i počasni član Akademije vojnih nauka Rusije.
Preminuo u Moskvi 18. januara 2010. godine.