Dimitrije Dugalić rođen u Beogradu 1955; bio je direktor u izdavačkoj kući Planeta; pisao poeziju, kratke priče; koautor knjige Kad sam bio mali i posle; bavio se akvaristikom i objavio knjigu Svet akvarijuma. Umro 2000.

Marija Živadinović rođena u Beogradu 1957; objavila više knjiga Kosmopolitska škola, Ružičasto zelena reka, Planeta deseta, Vradničke poslanice – volim te sve više, Traganja, Ma dosta, bre sa Snežanom Anđelić; urednik časopisa Fruškogorske spone i časopisa Klinci iz moje ulice koji je izlazio u VP domu Kruševac; knjiga Kad sam bio mali i posle zbirka je usmerenih intervjua sa poznatim i javno nepoznatim ličnostima; kriterijum za izbor intervjuisanih bio je da su časni ljudi i veliki pregaoci u svom poslu; 1989. godine objavljeno je izdanje koje se nije prodavalo po knjižarama.