Dragan Gaga Popović

Dragan Gaga Popović (septembar 1957.) je beogradski novinar i pisac. Studirao je pravne nauke na Beogradskom univerzitetu.
Već tokom studija, iz puke radoznalosti, počeo je da se zanima za novinarstvo. I opijen magijom prazne šlajfne koju treba napisati „za juče”, vezao se za „štamparsko olovo”, koje mu je postalo sudbina.
Početkom osamdesetih godina počeo je da objavljuje tekstove u najznačajnijim srpskim novinsko-izdavačkim kućama: „Jež”, „Borba”, „Novosti 8” – „Osmica”, „BIGZ”, „Politika”…
Uređivao je i pisao tekstove kako za periodične magazine, tako i za dnevne novine.