Dragomir Antonić

Драгомир Антонић

Драгомир Антонић (рођен је 1948. у Чачку) је српски етнолог.

Завршио је етнологију на Филозофском факултету у Београду. Дуго је радио у Етнографском институту САНУ. Био је директор Етнографског музеја 2001-2002. године. Потом ради у сопственој агенцији за етнографске и сродне услуге.

Написао је више књига, као што су Обичајник код Срба, Обичајни бонтон, Посни јеловник, Српски обичајни календар за 2014, 2015, Бомбардовање се наставља и друге.

Снимио је више филмова и ТВ емисија етнографског карактера, а најпознатији му је филм о Хиландару.