Aleksandar Putin

Aleksadar Mihajlović Putin je rođen u oktobru 1953 godine u Rjazanu. Detinjstvo je proveo u Tverskom regionu, u selu Pominovo.

A.M. Putin ima visoko tehničko i ekonomsko obrazovanje. Diplomirao je i prošao obuku najviših rukovodilaca na Akademiji narodne privrede pri Vladi Ruske Federacije (A. Aganbegjan, P. Bunić).

Radio u najvećim preduzećima vazduhoplovne i lake industrije, u privatnoj komercijali i energetici, u Centralnoj banci Rusije, u kompaniji za bušenje nafte u republici Koma, u telekomunikacionom biznisu u Moskvi.

Pokazivao veliko interesovanje  i bavio se istarzivanjem genealogije u periodu rada  u Moskvi, krajem 80-tih godina. Član je  Sve-Ruske asociacije genealoga.

Autor i istraživač je član Saveza pisaca Rusije i rukovodilac odeljenja fotografske umetnosti Saveza likovnih umetnika Podmoskovlja.