Dragisa Milutinovic Gile

Rođen 1963. u Kragujevcu, živi u Grošnici, zaseok Crkvina. Od škole III stepen ( bravar – monter ).

Od ranog detinjstva bavio se teškim poslovima, od svoje 12- te godine kopa i kosi po ceo dan, da bi pomogao roditeljima, i sebi, radeći često po tuđim imanjima, jer su komunisti u dva navrata oteli, njegovoj familiji, imovinu.

Zapošljava se u Zavodima Crvena Zastava i tu radi 18 godina, nakon čega prelazi u JKP Vodovod Kragujevac, da radi kao drvoseča. Seče često i po 3000 metara drva godišnje, koje u firmi, koje privatno.

2000-te godine na obroncima Gledićkih planina, odseca bukvu koja je bila puna stršljena, i ujeda ga preko 30, ali otiče mu samo usna. Pritisak mu raste a ne pada i verovatno zato ostaje živ.

Posle tih ujeda, da piše pesme, a imao je uvek jednu stabilnu dvojku iz srpskog.