Jovan B. Dušanić

Jovan B. Dušanić je srpski ekonomista. Diplomirao je i magistrirao ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani. 1980-ih je bio uhapšen od tadašnjih jugoslovenskih vlasti zbog verbalnog delikta i izbačen sa Ekonomskog fakulteta u Banjaluci gde je radio kao docent.

Trenutno radi kao profesor na Beogradskoj poslovnoj školi – Visokoj školi strukovnih studija kao profesor Monetarne ekonomije i bankarstva.

Njegova specijalnost su monetarna politika i pitanja ekonomske tranzicije. Do sada je objavio dvadesetak knjiga iz oblasti ekonomije, kao i nekoliko dela iz oblasti publicistike