Krstomir Veljović

Krstomir Veljović je rođen 1931. godine u Dragačevu, u selu Goračićima.
Završio je učiteljsku školu i radio niz godina kao učitelj. Potom je završio Filološki fakultet – grupa ruski jezik i književnost Univerziteta u Beogradu.
Predavao je ruski jezik u osmogodišnjoj školi.
Pred kraj radnog veka radio je kao prevodilac u Medicinskom sektoru farmaceutske firme Galenika.
Osim prevođenja materijala iz oblasti medicine učestvovao je kao prevodilac na skupovima ruskih i naših lekara koji su se održavali u našoj zemlji , kao i u Moskvi, Talinu, Rigi, Tbilisiju. Bio je takođe i prevodilac našim lekarima na međunarodnom zasedanju Saveta za uzajamnu ekonomsku pomoć (SEV) oblast medicina, održanom u Istočnom Berlinu.
Preveo je sa ruskog jezika oko hiljadu priča za decu koje su objavljene u Politici za decu – podlistku dnevnog lista Politika.
Pored prevedenih priča, preveo je i dva romana za decu.