Rodžer Penrouz

Rodžer Penrouz je jedan od vodećih matematičkih fizičara i blizak saradnik medijski poznatijeg Stivena Hokinga. U oblast matematičke fizike ušao je kroz matematiku, za razliku od Hokinga koji je prvenstveno fizičar, što je dovelo do zanimljivih razlika u njihovim pogledima na svet. U naučnom radu, Penrouz se bavio mnoštvom tema – od opšte teorije relativnosti do teorije neperiodičnog popločavanja ravni. Predavao je matematiku na Oksfordu, bio je gostujući profesor na većem broju univerziteta, za rezultate naučnog rada dobio je mnoštvo nagrada, uključujući i titulu viteza (Order of Merit). U svakom slučaju, Penrouz je autor od čije knjige se puno očekuje.