Sergej Karamurza

Sergej Georgijevič Kara-Murza (r. 1939, Moskva) diplomirao je hemiju na Lomonosvu (1961), a magistrirao na Institutu za organsku hemiju Akademije nauka SSSR-a (1966). Zatim se specijalizovao za metodologiju nauke i analizu sistema, odbranivši na Institutu za istoriju nauke i tehnologije Akademije nauka SSSR-a (na kome je bio zaposlen) doktorsku disertaciju o istraživačkim metodama u savremenoj (bio)hemiji (1983).

Postepeno se sve više okreće temama iz oblasti društvenih nauka. Tokom poslednje decenije 20. veka radio je u Analitičkom centru za probleme društveno-ekonomskog i tehnološkog razvoja Ruske akademije nauka i bio saradnik na više razvojnih projekata Ministarstva nauke i industrije Ruske Federacije. U prvoj deceniji 21. veka radio je i na projektima Ruskog istraživačkog instituta ekonomije, politike i prava, kao i na projektima Ministarstva nauke i industrije Rusije.

Konačno, od 2012. godine radi kao glavni istraživač Instituta za društvene i političke studije Ruske akademije nauka, te kao profesor javne politike na Fakultetu političkih nauka moskovskog Univerziteta „Lomonosov“.

U dva navrata (1966-1968 i 1970-1972) Kara-Murza je radio na Kubi, a bio je i gostujući profesor na Univerzitetu u Saragosi (1989-90). Držao je, takođe, tokom niza godina, i predavanja i na mnogim univerzitetima u Španiji (1988-1996).

Sergej Kara-Murza je plodan autor. Od 2001. godine objavljuje bar jednu novu knjigu godišnje, a nekih godina mu izlazi i po desetak knjiga, što novih, što dopunjenih. Od mnogih njegovih dela koja su izazvala pažnju u Rusiji svakako treba pomenuti: Šta će biti sa Rusijom? (1993); Istrgnuti elektrode iz našeg mozga (1994); Manipulacija svešću (2000); Sovjetska civilizacija (1-2; 2001); Izgubljeni razum (2005) i Demontaža naroda (2007).