dr Vladimir Adamović

dr Vladimir Adamović (1937, Beograd) neuropsihijatar po osnovnom obrazovanju poznat je onom delu javnosti koja se zanima za bolesti poznatih ličnosti, pre svega državnika i umetnika. Pored psihobiografskih radova objavljenih u stručnim časopisima, i napisa u nedeljnicima i dnevnoj štampi, Adamović je autor i dve zapažene studije: o Staljinu, i o Hitleru.

U skladu sa svojim dugogodišnjim opredeljenjem, da se sem psihosomatskom medicinom bavi psihoistorijom („Tri diktatora”, 2008) i pisanjem psihobiografija umetnika („Umetnik i bolest”, 2004), dr Vladimir Adamović u svom poslednjem delu „Psihijatrijske siluete” („Informatika”, Beograd, 2012) predstavlja četiri eseja posvećena našim umetnicima: Milošu Crnjanskom, Isidori Sekulić, Savi Šumanoviću i Nikoli Tesli, za razliku od prethodne knjige koja je bila posvećena isključivo strancima: E. A. Po, Van Gog, Prust…

Adamović je, prema mišljenju Nikole Miloševića „uspeo da spoji ono najbolje u psihoanalitičkim učenjima sa etološkom naukom Konrada Lorenca, dovodeći usputno sa dobrim razlozima u pitanje neke još uvek važeće humanističke mitove ili, tačnije, predrasude.”