Milan Brdar

Milan Brdar, rođen 14. marta 1952. u Rumi (Srbija), osnovnu školu završio u Podgorici, srednju školu i fakultet u Beogradu. Diplomirao na Filozofskom fakultetu 1979. godine u Beogradu, gde je stekao i doktorat 1997. godine

Radio u Institutu društvenih nauka u od 1981. do 2000, gde je 2001. godine stekao zvanje višeg naučnog saradnika. Od 2001. godine bio je vanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Od 2006. je u zvanju redovnog profesora.

U toku profesionalne karijere bio je urednik u mnogim časopisima (Gledišta, 1983–1989, Theoria, 1984–1986, Sociološki pregled, 1994–1996, glavni urednik 1996–1999, urednik, 2002–-2011). Bio je i predsednik Srpskog filozofskog društva 1997–2000.

Bio je predsednik Srpskog filozofskog društva 1997—2000.

Radio na brojnim naučnim projektima Instituta društvenih nauka u Beogradu. Više puta nagrađivan za objavljene knjige (Nagrada II Programa Radio Beograda za knjigu godine iz filozofije, 2003 i nagrada „Dragiša Kašiković“, 2001, za knjigu iz istoriografije.)