U utorak, 9. februara, u Kamenoj sali Radio Beograda, u prisustvu brojnih zvanica, novinara i ličnosti iz javnog života, nagrada „Nikola Milošević“ za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije u 2015. godini koju dodeljuje Radio Beograd 2, uručena je Aleksandri Mančić. Ona je nagradu dobila za knjigu „Đordano Bruno i komunikacije – prevođenje ideja“, u izdanju „Službenog glasnika“. Na svečanoj dodeli govorili su prof. dr Dragan Prole, predsednik žirija, Jelena Trivan direktorka „Službenog glasnika“, kao i Radoman Kanjevac, glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2, koji je dobitnici uručio nagradu u vrednosti od oko 200.000 dinara, kao i laptop marke „Dell“, dar naše kompanije.

„Bruno nas i danas podseća – to podsećanje uvek je dobrodošlo – da nismo centar sveta, i da na saznanje o beskonačnosti sveta čovekov odgovor ne sme biti strah i zatvaranje, nego Istina, o životu pre smrti. Sloboda otkrivanja, sloboda izbora u tome čemu poklanjamo pažnju, i kako gradimo smisao iz iskustva. Moramo to pamtiti, da svojim zaboravom Đordana Bruna ne bismo i mi osudili na ekskomunikaciju. A ovu nagradu, na kojoj zahvaljujem, doživljavam i kao gest protiv tog zaborava, takoreći kao glas protiv svakog zatvaranja društva i svake ekskomunikacije“ rekla je, između ostalog, u svom obraćanju prilikom primanja nagrade Aleksandra Mančić.

Nagrada " Nikola Milosevic" svecano urucena Aleksandri Mancic

Aleksandra Mančić diplomirala je i magistrirala na grupi za Španski jezik i književnost književnost, na Filološkom fakultetu u Beogradu, sa temom magistarskog rada Jugoslovenske književnosti srpskohrvatskog jezičkog područja u prevodu na španski (1930-1990). Doktorsku tezu Una aproximación traductológica al problema de la cultura del extranjero (Traduktološki pristup problemu kulture stranca) odbranila je na Autonomnom univerzitetu u Madridu. Radi kao viši naučni saradnik u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu.

Žiri koji je radio u sastavu Milo Lompar, Slobodan Grubačić i Dragan Prole (predsednik), ovako je obrazložio svoju odluku: „Knjiga ‘Đordano Bruno i komunikacija – prevođenje ideja’ počiva na tezi da se misao ovog renesansnog filozofa najproduktivnije istražuje kroz problem univerzalne komunikacije. Svi članovi žirija su istakli izuzetan stil kojim je ova knjiga napisana, čime se autorkin kreativni doprinos sasvim približava Nikoli Miloševiću, kao uzoru po kojem ova nagrada nosi ime.“

U najužem izboru za nagradu „Nikola Milošević“ za 2015. bile su i knjige Sime Elakovića „Kant naš savremenik – Kritika etosnog uma kao orijentacija u mišljenju i delovanju“ („Zavod za udžbenike“), kao i Sretena Petrovića „Šeling protiv Hegela – Šelingova temeljna misao i ‘meke forme'“ („Albatros plus“).

Dosadašnji dobitnici ove nagrade, koju Radio Beograd 2 dodeljuje od 2002. su: Milan Brdar, Miloš Arsenijević, Mile Savić, Časlav D. Koprivica, Slobodan Grubačić, Radoman Kordić, Predrag Krstić, Milo Lompar, Dragan Stojanović, Dragan Prole, Danilo Basta, Slobodan Žunjić i Jasmina Ahmetagić.