U dnevnim novinama Politika, predstavljena je knjiga Značenje ikona, autora Aleksandra Manića, koja objašnjava nastanak i značenje ikona.

Ikone prikazuju nevidljiv i nematerijalni svet, tačnije, duhovnu stvarnost, i njihova uloga je posrednička, naglašava autor.  Kroz ikone, Hristos, Bogorodica, proroci, apostoli i svetitelji prisutni su među ljudima. Prema Svetome Jovanu Damaskinu (+749), velikom poborniku ikona, poštujući ikone, „mi ne iskazujemo poštovanje materiji, nego kroz nju prikazanom liku“.

Uloga ikone je takođe i didaktička. Ona je teologija iskazana bojama, što potvrđuje Sveti Jovan Damaskin: „Ikona je za nepismenog isto što je pisana reč za onoga koji zna da čita. Ona je za oko isto što je reč za uho.“

Ikona jeste slika, ali „slika duhovne stvarnosti“. Mera i put, sugereše nam knjiga Aleksandra Manića.

Tekst u Politici o knjizi Značenje ikona